{Bilimsel} Böceklerdeki elektrik atmosferik koşulları etkiliyor

Paylaştığımız bilimsel yazılar, özellikle öğrencilerin bilimsel araştırma merakını artırmayı, heveslendirmeyi ve dolayısıyla okul başarısını artırmayı hedeflemektedir.

Atmosferik elektrik alanlarının oluşmasında fiziksel ve jeolojik süreçler gibi biyotik yük kaynakları da etkilidir. Atmosferik elektriğin biyotik olmayan (abiyotik) değişkenleri arasında, bulutlar, yıldırım, yağış, aerosol koşullar, radyoaktivite, insan kaynaklı etkiler, volkanizma, potansiyel depremler sayılabilir. Bu abiyotik açıklamalar, atmosferik elektriği anlamada yeterli değildir.

Yeni araştırmalar, alt atmosferde yaşayan organizmaların atmosferik uzay yükü ve buna bağlı atmosferik elektriksel değişkenlik kaynağı olarak hareket edebileceğini göstermektedir. Bal arısı sürülerinin atmosferik (yerel) elektrik ortamlar üzerinde kayda değer etkisi olduğu görülmüştür.

Büyük bir çekirge sürüsü, elektrik fırtınalarından daha fazla elektrik üretir ve bu açıdan atmosferik koşulları değiştirebilir. Çekirge sürüleri 1000 km2’ye kadar araziyi kaplayabilir ve atmosferik (yerel) elektriksel ortamları meteorolojik olaylarla karşılaştırılabilir bir büyüklükle değiştirme potansiyeline sahiptir.

Böcekler atmosferdeki tek biyojenik yük kaynağı değildir, kuşlar ve mikroorganizmalar da elektriksel yük taşımaktadır. Biyojenik elektrik yükünün büyüklüğü, atmosferdeki fiziksel ve biyolojik varlıklar arasındaki dinamik elektriksel etkileşimler hakkında daha fazla araştırma yapılmasını gerektiriyor.

Eğitim koçluğunda aramıza katılmak için e-posta veya DM yollayabilirsiniz.

Diğer bilimsel yazıları okumak için tıklayınız.

Zeka İstasyonu ®

___________

Kaynak:

¹ HUNTING, Ellard R., et al. Observed electric charge of insect swarms and their contribution to atmospheric electricity. iScience, 2022, 105241.