{Bilimsel} Öğrenmek İçin Dümene Geçin

En etkili öğrenme yöntemi kabul edilen (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, şu birkaç aşamayı içerir: Ne Öğreneceğim? Nasıl Öğrenirim? Ne Öğrendim?

En etkili öğrenme yöntemi kabul edilen “kendi kendine öğrenme” (bizim deyimimizle (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!), şu birkaç aşamayı içerir: Öğrenmeye içsel olarak hazırlık, öğrenme hedeflerini belirleme, öğrenme süreçlerine içsel olarak katılım, öğrenmeyi değerlendirme. Bizi takip edenler hatırlayacaktır, “Ne Öğreneceğim? Nasıl Öğrenirim? Ne Öğrendim?” aşamaları.

YANİ: DÜMENE GEÇİN

Bilimsel araştırmalara göre, “kendi kendine öğrenmeyi” destekleyen ve etkileyen pek çok neden vardır. Temelde üç gerçeğe işaret edilmektedir: Koçluk, müfredat (öğrenme planı) ve diğer destekleyici araçlar.

KLİNİK ORTAMDA ÖĞRENME

Başarılı tıp öğrencileri ve asistanlar böyle öğreniyor.

Klinik ortamda öğrenme okuldaki öğrenmeden farklıdır, çünkü sadece kişisel hedefler değil hastalar da işin içindedir. Avrupa Tıp Eğitimi Derneği’nin (AMEE) yönergelerine göre yapılan sistematik incelemede, başarılı tıp öğrencilerinin ve veya asistanlarının klinik öğrenmede, “kendi kendine öğrenme”, diğer deyimle öz-düzenlemeli ve öz-yönelimli öğrenme stratejilerini kullandığını gösteriyor. Bu stratejilerin, kişinin “yaşam boyu öğrenmeyi” öğrenmesini sağladığı belirtiliyor.

KENDİ KENDİNE ÖĞRENME

“Kendi kendine öğrenme”, birey ve bağlam arasındaki etkileşimle şekillenir. Yani öğrenci kadar ortam da önemlidir. (Örneğin, hasta başına daha fazla zaman, daha fazla hastayla karşılaşma, amirlerden destek, bir mentor veya koçtan destek.)

ÖN KOŞUL: KOÇLUK

Bir mentor veya koçun desteğiyle öğrenme planları yapılmasının ve hedefleri belirlemenin, tıp öğrencilerinin ve asistanların klinik ortamdaki öğrenme süreçlerini olumlu etkilediği belirlendi. Hatta, “bir koçun veya mentorun desteği, bu sürecin tam potansiyeline ulaşması için ön koşul gibi görünmektedir”, denildi.

Uzun ve karmaşık analizleri buraya almadık, özetle yetindik. Detaylı inceleme için lütfen kaynaklara bakınız.

Zeka İstasyonu ®

_______________

Kaynaklar:

¹ VAN HOUTEN‐SCHAT, Maaike A., et al. Self‐regulated learning in the clinical context: a systematic review. Medical education, 2018, 52.10: 1008-1015.

² SIQUEIRA, Marina Alves Martins, et al. Relationship between metacognitive awareness and motivation to learn in medical students. BMC Medical Education, 2020, 20.1: 1-10.

³ LOENG, Svein. Self-directed learning: A core concept in adult education. Education Research International, 2020, 2020.