{Eğitimde} Konumuz: Çocuklara desteği azaltın

Konular öğrencilerin pratik yaşamlarında karşılaştıkları gerçek durumlardır. Bunların aşılması için “yol arkadaşlığı” yapmaya “koçluk” diyoruz.

Koçluğun başlangıcında bazı analizler yaparız. Bunlardan biri de “mevcut destek analizidir“. Yani kişinin, (burada çocuğun) ne kadar desteklendiğini inceleriz. Genelde 18 yaşına kadar olan gençler, değişik açılardan desteklenir: Çeşitli kurslara gitmeleri, özel ders, okul kulüpleri vs.

Bu desteklerin dışında çocuklardan “beklentiler” vardır, hangi saatte ne yapacakları, ne zaman – nasıl yemek yiyecekleri, diğer ev içi ve dışı “görevler”. Bunlar da, ilk paragraftaki “destek” gibi onlara yüklenmiş misyonlardır.

İlk 10 yıl pek sorun çıkmasa da, 11-18 yaş arasında değişik iletişim problemleri yaşanır. Bu sorunlara bazı aileler pek anlam veremez. “Her türlü desteğe rağmen” neden akademik veya sosyal problemler çıkmaktadır?

Aslında her çocuk, her açıdan başarılı olmak ister. Sözünün dinlenmesi, bir itibarının olması, varlığının kabul edilmesi, ikinci plana itilmemesi, notlarını iyi olması, okulda belli bir statü elde etmesi…

Görüldüğü gibi, çocuklar zaten kendi kendilerine yetmek için temel bir iç yapıya sahiptir. Bunu göz ardı ederek yapılacak “destek” çoğu zaman köstek olmaktadır.

Çocukların (bizim deyimimizle gençlerin) “özgünlüğünü, özgürlüğünü ve özerkliğini” desteklemek aslında yeterlidir. Kültürel ve geleneksel “beklentiler”, destek adı altında gençlere dayatılmamalıdır.

Çocuklara “desteği” azaltmak, onları tam anlamıyla desteklemek demektir. Böylece hem gençlere hem de büyüklere geniş bir rahatlama alanı açılacaktır.

Tüm bunları bizimle çözümlemek için lütfen e-posta veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®