{Eğitimde} Konumuz: Hayal kurabilmek

Konular kişilerin pratik yaşamlarında karşılaştıkları gerçek durumlardır. Bunların aşılması için “yol arkadaşlığı” yapmaya “koçluk” diyoruz.

Öğrenme işinde stratejik olarak başarılması gereken ilk maddelerden biri hayal edebilmektir. Hayal kurma ve hedef belirleme genelde yanlış kullanılmaktadır. Hayali, “zihinden geçirmek”le, hedefi “heves”le karıştıran çoktur. Hayal kurabilmeyi, bir öğrenme stratejisi olarak kullanarak puanları yükseltebiliyoruz.

Yine yaygın kullanımda “kolaydan başlamak” vardır. Aslında yanlış da değildir. Ancak, kolaydan başlayıp zora geçemedikçe hep “kolay”da dönüp durmak öğrenmeyi sekteye uğratıyor. Onun için bir strateji olarak bir aşamada “artık zordan başlamak” gerekli olabiliyor.

Anlatabilmeye gelince. Öğrenilen bir şeyi önce kendimize anlatırız. Bunu da, başkasına anlatıyormuş gibi düşünebiliriz. Böylece daha kalıcı öğreniriz.