{Eğitimde} Konumuz: (Hızlı) Okuma, (Yakın) Okuma, (Uzak) Okuma

Konular öğrencilerin pratik yaşamlarında karşılaştıkları gerçek durumlardır. Bunların aşılması için “yol arkadaşlığı” yapmaya “koçluk” diyoruz.

Amaca, hedefe, vizyona, plana göre değişen okuma tipleri vardır. Bunların bazısı stratejiktir, yani, evrensel bir doğru değil kişiye özel tercih edilmiştir.

(Hızlı) Okumada, bedeni ve zihni “yavaşlık tuzağından” korumak amaçlanırken.. (Yakın) Okumada, detaylı analiz vardır; kullanılan dil, kavramlar, yapı çözümlenir.. (Uzak) Okuma ise, tek bir metin ya da eser yerine, belli bir ortaklaştırma yaklaşımı ve daha bütüncül örneklemelerle (çoklu metinler ve eserler üzerinden) ilerlemek gerektiği ifade edilir.

Konuyu daha da geliştirmek mümkündür: Yatay okuma, dikey okuma, ileri okuma vs…

İsterseniz kısımlara ayırmayı bırakıp hepsine birden “tam okuma” diyebilirsiniz.

İyi bir hedefleme kişiyi amacına olabildiğince yaklaştıracaktır.

Tüm bunları bizimle çalışmak, aramıza katılmak için bize e-posta veya DM yollayabilirsiniz.

Zeka İstasyonu ®