{Eğitimde} Konumuz: Kelime dağarcığını geliştirmek

Konular öğrencilerin pratik yaşamlarında karşılaştıkları gerçek durumlardır. Bunların aşılması için “yol arkadaşlığı” yapmaya “koçluk” diyoruz.

Daha fazla kelime (ve anlam) bilgisine sahip olmak nitelikli okuma işinin tam merkezinde yer alır. Eğitimde, üst sınıfların içeriğine hazır olabilmek için yeteri düzeyde kelime öğrenmek her dilde önemlidir. Kelime dağarcığı, okuduğunu anlamada, anladığını öğrenmede ve kullanmada kritik bir yapı taşıdır.

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejilerini öğrenip uygulamak kişinin fen ve matematik gibi alanlarda da akademik performansı net olarak artırmaktadır. Bu tespit deneyimlere ve bilimsel kanıtlara dayanmaktadır.

Okuduğunu anlamak ve öğrenmek için önce ilgili kavramları bilmek gereklidir. Kelime dağarcığını geliştirmek “okuma yeterliliği” için aşamalardan birisidir. Kullanılan dilin (lisanın) yapısını, gramerini, cümle çözümlemesini yapabilmek okuma kalitesini bir üst çizgiye taşıyacaktır. Bu adımların her biri diğerini etkilemektedir.

Kelime dağarcığını geliştirmek için, bol bol okuma yapmak, yazı ve resimlerle okuduğunu desteklemek, kolay metinler kadar zor metinler üzerinde yoğunlaşmak, okuma çeşitliliğini artırmak yararlı olacaktır.

Okunan metin ve kelimelerde hayal gücünü kullanmak, gerektiğinde seçici okumak (rastgelelikten kurtulmak), ezberlemek yerine anlamlandırmaya ve bağlamlara ağırlık vermek, dinlemek ve gözlemlemek, kelime dağarcığını geliştirirken destekleyici unsurlardır.

Tüm bunları bizimle çalışmak, aramıza katılmak için bize e-posta (zi@zekaistasyonu.com) veya DM yollayabilirsiniz.

Zeka İstasyonu ®

___________

Kaynaklar:

¹ STOFFELSMA, Lieke, et al. The morphology-vocabulary-reading mechanism and its effect on students’ academic achievement in an English L2 context. Journal of English for Academic Purposes, 2020, 47: 100887.

² FENG, Yanxue; WEBB, Stuart. Learning vocabulary through reading, listening, and viewing: Which mode of input is most effective?. Studies in Second Language Acquisition, 2020, 42.3: 499-523.