{Eğitimde} Konumuz: Plan, Etüt, Analiz

Konular öğrencilerin pratik yaşamlarında karşılaştıkları gerçek durumlardır. Bunların aşılması için “yol arkadaşlığı” yapmaya “koçluk” diyoruz.

Neyi, niçin, nasıl yapacaksınız; en düşük maliyetle, en kaliteli ve verimli şekilde nasıl başarırsınız, işte bu plandır. Planın ayakları yere sağlam basmalıdır, yani iyi düşünülmüş ve tartışılmış olmalıdır.

Etüt ise, planı yapılan (veya planı geliştirilecek) işin ön çalışmasının gerçekleştirilmesidir. Böylece asıl işin kapsamı daha iyi anlaşılır ve plan iyileştirilebilir.

Analiz, bir bütünün temel parçalarına ayrılıp parçaları ve aralarındaki ilişkiyi tanımlamaya yarar.

Görüldüğü gibi, herhangi bir işi “nitelikli” yapmanın bazı gerekleri vardır.

Öğrenme işi de farklı değildir. Plan, etüt ve analizi yapılmış bir öğrenme çalışması, rastgeleliğe göre kat kat üstün sonuçlar verir. (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri #sistemYES!‘te yaptığımız da budur.

Tüm bunları bizimle çalışmak, aramıza katılmak için bize e-posta veya DM yollayabilirsiniz.

Zeka İstasyonu ®