{Eğitimde} Konumuz: Sanat, Gözlem, İletişim

Konular öğrencilerin pratik yaşamlarında karşılaştıkları gerçek durumlardır. Bunların aşılması için “yol arkadaşlığı” yapmaya “koçluk” diyoruz.

Sanat, gözlem, çevre iletişimi,
beyni geliştirir, okuma anlama kalitesini artırır.

Sanat, çok boyutlu düşünmeyi, anlamlandırabilmeyi, sunabilmeyi, iletişimi içerir. Topluma ve uygarlığa uyarlanmış, zevk ve incelik barındıran anlatım yöntemidir.

Gözlem kelimesi TDK sözlüğünde şöyle açıklanmış:

1. isim Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede.

2. isim İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede.

3. isim, edebiyat Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi.

4. isim, felsefe Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.

Yukarıdaki detaylar dikkatlice incelendiğinde, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri‘nin önemi bir kez daha anlaşılacaktır. Derin okumaya, sanat ve gözlem de dahildir.

Tüm bunları bizimle çalışmak, aramıza katılmak için bize e-posta veya DM yollayabilirsiniz.

Zeka İstasyonu ®