{Eğitimde} Konumuz: Zorbalığı önleme, Okulda popülerlik, İletişim becerileri

Konular öğrencilerin pratik yaşamlarında karşılaştıkları gerçek durumlardır. Bunların aşılması için “yol arkadaşlığı” yapmaya “koçluk” diyoruz.

Okul günleri bazı öğrenciler için travmatik bir deneyim olabiliyor. En büyük neden ise, zorbalığa uğramak. Sosyal açıdan dışlanma (tehdit edilme, aşağılanma, aktivitelere alınmama), çok yaygın bir zorbalık biçimi. Diğeri ise fiziksel zorbalık.

Araştırmalara göre, sosyal açıdan dışlanmanın kısa ve uzun vadede etkileri var; öğrenciler tekmelenmiş, yumruklanmış gibi zarar görüyorlar. Zorbalık yapan öğrencilerin bazıları, “basitçe bir alay etmenin zararı olmaz”, “alay edilen ben değilsem önemli değil”, “birine kızmışsam onu artık grubumda istemem” şeklinde düşünüyor.

Değişik şekillerde önde gözüken veya popüler öğrencilerin zorbalığı desteklediği ve bunu bir saldırganlık biçimi olarak görmedikleri belirlenmiş. Önde gözükmeyen ve popüler olmayan ama zorbalığı bilinçli şekilde yapanların ise, ortamda daha etkin olabilmek için bu davranışlara girdiği görülmüş.

Yetişkinlerin, fiziksel kavga eden öğrencileri gördüğünde ayırdıkları ama dışlanma (sosyal zorbalık) durumunu o kadar önemsemedikleri tespit edilmiş.

Öğrencilere okulda “birbirlerinin aynısı” olmaları telkin edilirken, yetişkinlikte “farklılıkların” önem kazandığı pek düşünülmez. Yani birey olarak öğrencinin “istekleri” ve bunu ifade etme yöntemleri pek gündemde değildir.

Genelde “aile terbiyesi!” denilip geçilen duruma biraz daha çözümleyici bakmamız gerekiyor; sosyal iletişim becerilerini gündeme almak gibi. Sadece akademik değil, gençlerle sosyal iletişim hedeflerini de paylaşmak gerekiyor.

Sosyal iletişim becerileri içinde, isteklerini en iyi şekilde iletebilme becerileri de vardır; “herkesle arkadaş olmamız mümkün değildir ama herkesle saygılı bir iletişim kurabiliriz”. Bu göz ardı edilirse zorbalığın artması şaşırtıcı olmamalıdır. Zira zorbalık, okulda başlasa bile okulda kalmayan, topluma yayılan çok zararlı bir olgudur.

Zorbalığa uğrayan ve zorbalık yapanların, okul rehberi veya bir psikiyatrdan destek almalarının sağlanmasını öneririz.

Konuları çözmek için bizimle çalışmak istiyorsanız e-posta veya DM yollayabilirsiniz.

Zeka İstasyonu ®