(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri, tüm öğrenme faaliyetlerinin temelinde ve özünde bulunur. Yıllık koçluk programının genelde ilk üç ayında ele alınır.