{sistemYES!} Biyoloji 10-1 Hücre Bölünmeleri

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, biyoloji dersinde, konuyu çabuk kavramak, özetlemek, çabuk hatırlamak ve kalıcı öğrenmek için başarıyla kullanılmaktadır.

YKS ortak müfredatında yer alan 10. sınıf biyoloji dersi “Hücre Bölünmeleri” ünitesiyle başlar ve iki konuyu içerir:
1) Mitoz ve Eşeysiz Üreme
2) Mayoz ve Eşeyli Üreme

Ünitenin amacı

Hücre bölünmesinin gerekliliği, mitoz ve eşeysiz üremeyi, mayoz ve eşeyli üremeyi örnekler üzerinden kavramak. Eşeyli üremenin temelinin mayoz ve döllenme olduğunu öğrenmek.

Anahtar kavramlar

Hücre bölünmesi, eşeysiz üreme, interfaz, kanser, mitoz, diploit, döllenme, eşeyli üreme, haploit, krossing over, mayoz, sinapsis, tetrat.

Yaklaşık 3️⃣8️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 8️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, konular 8️⃣’er dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Zeka İstasyonu ®