{sistemYES!} Biyoloji 11-1 İnsan Fizyolojisi

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, biyoloji dersinde, konuyu çabuk kavramak, özetlemek, çabuk hatırlamak ve kalıcı öğrenmek için başarıyla kullanılmaktadır.

11. sınıf biyoloji dersi, “İnsan Fizyolojisi” ünitesiyle başlar ve şu detayları içerir.

1) Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler, Duyu Organları: Sinirler ve Hormonlar, Sinir Sistemi Yapı, Görev ve İşleyişi, Endokrin Bezler ve Hormonlar, Duyu Organları, Merkezî Sinir Sistemi, Çevresel Sinir Sistemi, Hipofiz Bezi, Tiroit Bezi, Paratiroit Bezi, Böbrek Üstü Bezleri (Adrenal Bezler), Pankreas, Eşeysel Bezler, Timüs Bezi, Epifiz Bezi, Göz, Kulak, Burun, Dil, Deri, İbn Sina’nın Biyoloji Bilimine Katkıları, Mahmut Gazi YAŞARGİL’in Çalışmaları

2) Destek ve Hareket Sistemi: İskelet Sistemi, Kas Sistemi, Destek ve Hareket Sisteminin Hastalıkları ve Sağlığının Korunması, Kemik Doku, Kıkırdak Doku, Eklemler, İskelet Kasları (Çizgili Kaslar), Düz Kaslar, Kalp Kası, Huxley’in Kayan İplikler Modeli (Çizgili Kasın Kasılma Modeli), Kasılma Sırasında Gerçekleşen Kimyasal Olaylar ve Kasılma Mekanizması

3) Sindirim Sistemi: Sindirim Kanalı Organları, Sindirime Yardımcı Organlar, Besinlerin Emilimi, Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları ve Sağlığının Korunması, Besinlerin Kimyasal Sindirimi, Ağız, Yutak (Farinks), Yemek Borusu (Özofagus), Mide, İnce Bağırsak, Kalın Bağırsak, Tükürük Bezleri, Karaciğer, Pankreas, Karbonhidratların Sindirimi, Proteinlerin Sindirimi, Yağların Sindirimi, Nükleik Asitlerin Sindirimi

4) Dolaşım Sistemleri: Kan Dolaşımı, Lenf Dolaşımı, Bağışıklık (Savunma) Sistemi, Dolaşım Sistemi Rahatsızlıkları ve Sağlığının Korunması, Kalp, Kalbin Çalışma Mekanizması ve Sağlığının Çalışmasını Etkileyen Faktörler, Kan Damarlarının Yapısı ve Görevleri, Kanın Vücuttaki Dolaşımı, Kan, Lenf Damarları, Lenf Düğümleri, Lenf-Kan Dolaşımı İlişkisi, Lenf Dolaşımı-Bağışıklık İlişkisi, Özgül Olmayan (Doğal) Bağışıklık, Özgül (Spesifik) Bağışıklık, Bağışıklığın Kazanılması

5) Solunum Sistemi: Solunum Sistemi Organları, Soluk Alıp Verme Mekanizması, Solunum Gazlarının Taşınması, Solunum Sistemi Rahatsızlıkları ve Sağlığının Korunması

6) Üriner Sistem: Böbreğin Yapısı, Nefronun İşlevi ve İdrar Oluşumu, Böbreğin Görevleri, Üriner Sistem Rahatsızlıkları ve Sağlığının Korunması

7) Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim: Üreme Sistemi, Üreme Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi, Dişi Üreme Sistemi, Erkek Üreme Sistemi, İnsanda Embriyonik Gelişim, Üreme Sisteminin Sağlığının Korunması.

236 sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 45 dakikada anlayarak okunabilir, her bölüm 8 dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Aramıza katılmak için lütfen e-posta veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®