{sistemYES!} Coğrafya 12-2 Beşeri Sistemler

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, okul derslerinin tamamında, hızlı okuma, detayları fark etme, konular arası bağlantıları kurma, özetleme, soruları anlama ve çözümleme hedeflenerek başarıyla kullanılmaktadır.

12. sınıf Coğrafya dersi 2. ünite, “Beşeri Sistemler” şu detayları içerir:

1) GEÇMİŞTEN GELECEĞE ŞEHİR VE EKONOMİ
1.1. Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri: Haliç’teki Değişimin Sosyal ve Kültürel Etkileri, Silikon Vadisi’nde Meydana Gelen Değişimlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
1.2. Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri: Sao Paulo, Petrolden Gelen Zenginlik: Batman
1.3. Geleceğin Dünyası: Geçmişten Geleceğe Dünya Nüfusu, Yaşam Kaynağımız: Suyun Geleceği, Şehir ve Yerleşme, Tarımın Geleceği: Dikey Çiftçilik, Geleceğin Ekonomisi, Teknolojik Değişimler ve Doğa Etkileşimi, Yapay Zekâ
1.3.8. Uzay Madenciliği

2) TÜRKİYE’NİN İŞLEVSEL BÖLGELERİ VE KALKINMA PROJELERİ
2.1. Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri: İşlevsel Yönetim Bölgeleri, İşlevsel Hizmet Bölgeleri, İşlevsel İstatistik Bölgeleri, İşlevsel Plan (Proje) Bölgeleri
2.2. Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri: Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP), Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK), Konya Ovası Projesi (KOP)

3) HİZMET SEKTÖRÜNÜN EKONOMİDEKİ YERİ
3.1. Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi: Ulaşım Sektörünün Ekonomiye Katkısı, Ticaret Sektörünün Ekonomiye Katkısı, Turizm Sektörünün Ekonomiye Katkısı
3.2. Ulaşımı Etkileyen Faktörler: Doğal Faktörler, Beşerî Faktörler
3.3. Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri
3.4. Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi: Kara Yolları, Demir Yolları, Hava Yolları, Deniz Yolları, Boru Hatları

4) KÜRESEL TİCARET
4.1. Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri: Ticaretin Gelişimi, Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri, Dünya Ticaretine Yön Veren Uluslararası Bölgeler ve Kuruluşlar
4.2. Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler: Elektronik Ticaret ve Siber Güvenlik
4.3. Anadolu’nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
4.4. Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

5) TÜRKİYE TURİZMİ
5.1. Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
5.2. Türkiye’nin Kültürel Mirası: Somut Kültürel Miras, Somut Olmayan Kültürel Miras
5.3. Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
5.4. Türkiye’nin Turizm Politikaları
5.5. Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

1️⃣0️⃣0️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 2️⃣5️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, 2️⃣5️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Aramıza katılmak için lütfen e-posta (zi@zekaistasyonu.com) veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®