{sistemYES!} Felsefe 11-1 MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, felsefe dersinde, sorular sormak, düşünmek, akıl yürütmek, ifade etmek, bilgi edinmek, konuya dair bütüncül bakış açısı geliştirmek için kullanılmaktadır.

11. sınıf felsefe dersi “MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi” ünitesiyle başlar ve dört alt konuyu içerir:

1) Felsefenin ortaya çıkışı
2) MÖ 6. yüzyıl – MS 2. yüzyıl felsefesinin ayırıcı nitelikleri
3) MÖ 6. yüzyıl – MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerinin analizi
4) MÖ 6. yüzyıl – MS 2. yüzyıl felsefesinin düşünce ve argümanlarını değerlendirme

Konularda şu detaylara yer verilmiştir

1) İlk medeniyetlerin felsefenin doğuşuna etkisi, MÖ 6. yüzyıl – MS 2. yüzyılda Anadolu’da yaşamış filozoflar,
2) İlk neden ve değişim düşünceleri, Sokrates ve sofistlerin bilgi ve ahlak anlayışları, Platon ve Aristoteles’in varlık, bilgi ve değer anlayışları.

Temel Kavramlar

İlk neden, değişim, sofist, idea, erdem.

Yaklaşık 2️⃣8️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 8️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, konular 8️⃣’er dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Zeka İstasyonu ®