{sistemYES!} Fizik 10-1 Elektrik ve Manyetizma

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, Fizik dersinde rahatlıkla ve başarıyla kullanılmaktadır: Hızlı şekilde okuma, daha kolay anlama, özetleme, pekiştirme, birim zamanda daha çok soru cevaplama.

Fizik dersi 10. sınıfta “Elektrik ve Manyetizma” ünitesiyle başlar, YKS müfredatına dahildir ve (sayısal, sözel, eşit ağırlık, tüm öğrenciler için) ortak müfredattır. Ünitede dört alt konu vardır:

A) Elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnç
B) Elektrik devreleri
C) Mıknatıs ve manyetik alan
D) Akım ve manyetik alan

Bu ünitede elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramları açıklanarak aralarındaki ilişki analiz edilir. Basit elektrik devrelerinde dirençlerin bağlanış şekilleri incelenip katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenler üzerinde durulur. Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçeleri açıklanır. Elektriksel enerji ve güç kavramları açıklanarak kavramlar günlük hayatla ilişkilendirilir. Ayrıca mıknatısların manyetik özellikleri açıklanarak mıknatıslar arasındaki itme ve çekme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenler analiz edilir. Üzerinden akım geçen düz telin oluşturduğu manyetik alan incelenerek elektrik ve manyetizma olayları arasında ilişki kurulur. Son olarak Dünya’nın manyetik alanı incelenerek manyetik alanın sonuçları ve canlılar üzerindeki etkileri açıklanır (MEB).

Yaklaşık 6️⃣0️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 1️⃣6️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, 2️⃣9️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Zeka İstasyonu ®