{sistemYES!} Fizik 11-1 Kuvvet ve Hareket

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, fizik dersinde rahatlıkla ve başarıyla kullanılmaktadır: Hızlı şekilde okuma, daha kolay anlama, özetleme, pekiştirme, birim zamanda daha çok soru cevaplama.

Fizik dersi 11. sınıfta “Kuvvet ve Hareket” ünitesiyle başlar ve on konudan oluşur:

1) Vektörler: Vektörlerin Özellikleri, İki ve Üç Boyutlu Kartezyen Koordinat Sisteminde Vektör Çizimi, Vektörlerin Bileşkesinin Bulunması, Vektörün İki Boyutlu Kartezyen Koordinat Sistemindeki Bileşenleri
2) Bağıl Hareket: Sabit Hızlı Cisimlerin Birbirine Göre Bağıl Hareketi
3) Newton’ın Hareket Yasaları: Sürtünmesiz Düzlemde Serbest Cisim Diyagramı ve Net Kuvvetin Hesaplanması, Sürtünmeli Düzlemde Serbest Cisim Diyagramı ve Net Kuvvetin Hesaplanması, Sürtünmeli Ortamda Net Kuvvetin Hesaplanması
4) Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket: Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket ile İlgili Grafik ve Denklemler, Hava Direncinin İhmal Edildiği Ortamlarda Düşme Hareketi, Hava Direnç Kuvveti ve Limit Hız, Düşey Doğrultuda Yukarıdan Aşağıya Atış Hareketi Denklem ve Grafikleri, Düşey Doğrultuda Aşağıdan Yukarıya Atış Hareketi Denklem ve Grafikleri
5) İki Boyutta Hareket: Yatay Atış Hareketi Denklem ve Grafikleri, Eğik Atış Hareketi Denklem ve Grafikleri
6) Enerji ve Hareket: İş-Kinetik Enerji Dönüşümü, İş-Yer Çekimi Potansiyel Enerji Dönüşümü, Hooke Yasası ve Esneklik Potansiyel Enerji, Mekanik Enerji ve Korunumu, Sürtünmeli Yüzeylerde Enerji Korunumu ve Dönüşümleri
7) İtme ve Çizgisel Momentum: İtme, Çizgisel Momentum, Çizgisel Momentumun Korunumu
8) Tork
9) Denge ve Denge Şartları
10) Basit Makineler

2️⃣0️⃣0️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 4️⃣0️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, her konu 8️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Aramıza katılmak için lütfen e-posta veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®