{sistemYES!} İngilizce 8-1 Friendship

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejilerini uyguladığımız sisteme #sistemYES! (Yüksek Enerji Sistemi) diyoruz. Özellikle (LGS, YKS, TUS gibi) sınavlara yönelik hazırlıkta verimliliği üst düzeye çıkarmaktadır.

LGS (8. sınıf) İngilizce dersi “Friendship” ünitesiyle başlıyor ve şu detayları içeriyor:

A) Accepting and refusing, Apologizing, Giving explonations/reasons

1) Would you like to come over tomorrow?
– I’m sorry, but I can’t come over because my cousin is coming tomorrow.
– Sure, that sounds fun!

2) Would you like some fruit juice?
– Yes, I’d love some.
– No, thanks. I’m full / stuffed.
– Yeah, that would be great.

3) How about going to the cinema this Saturday?
– Sure, it sounds good / great / awesome.
– Yeah, why not.
– I’ll text our friends to come over at 7 o’clock, then.

B) Making simple inquiries

1) Are you busy tomorrow evening?
– No, not at all. Why?

Bazı yeni kelimeler: back up. best / close / true friend, -s. buddy, -ies. cool. count on. get on well with some body. go for a walk. laid-back. mate, -s secret, -s. share. support. trust.

Ünite 1️⃣1️⃣ sayfadan oluşuyor, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 8️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, 8️⃣ dakikada ana hatlarıyla yazılı olarak özetlenebilir, sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.