{sistemYES!} Hayat Bilgisi 3-1 Okulumuzda Hayat

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri’ni ilkokul 3 öğrencileri de başarıyla takip ediyor. Kazanımlar: Verimli kitap okuyabilmek, derse daha bütüncül bakabilmek, özet çıkarabilmek, zamandan kazanmak…

Hayat Bilgisi dersi, 3. sınıfta “Okulumuzda Hayat” ünitesiyle başlar ve şunlar ele alınır: Güçlü yönlerimiz (iş birliği, planlı ve verimli çalışma, iletişim, öz değerlendirme vb.) ve güçlendirilmesi gereken yönlerimiz, davranışlarımız kendimizi ve arkadaşlarımızı nasıl etkiler, arkadaşlarımızın davranışları kendimizi nasıl etkiler, arkadaşlık sürecinde dikkat etmemiz gereken hususlar (saygı, dayanışma, birbirinin sorunlarına karşı duyarlılık, karşılıklı zarafet, güven ve kibarlık vb.), sınıfımızın ve okulumuzun krokisini çizmek, okulumuzun kendimize ve topluma katkıları, okulumuzdaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmak, okulumuza ilişkin istek ve ihtiyaçlarımızı okul ortamında demokratik yollarla ifade emek (nezaket kurallarına uyarak kendimizi ifade etme, sosyal süreçlere katılma, basit düzeyde dilekçe yazma ve dilek kutusu oluşturma), okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunmak, ilgi duyduğumuz meslekleri ve özelliklerini araştırmak.

Ünite yaklaşık 3️⃣4️⃣ sayfada işlenmiştir. (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri #sistemYES! ile 8️⃣ dakikada okunabilir, 2️⃣0️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir, sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.