{sistemYES!} İlkokul 3. Sınıf Türkçe (Toplam 8 Ünite – Tema)

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, okul derslerinin tamamında, hızlı okuma, detayları fark etme, konular arası bağlantıları kurma, özetleme, soruları anlama ve çözümleme hedeflenerek başarıyla kullanılmaktadır.

Yaklaşık 30 sayfada işlenen ünitelerin her biri, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile yaklaşık 15 dakikada anlayarak okunabilir, 25 dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Aramıza katılmak için lütfen e-posta (zi@zekaistasyonu.com) veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®