{sistemYES!} İngilizce 4-1 Classroom Rules

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, her derste olduğu gibi İngilizce’de de uygulanabilmektedir.

4. Sınıf İngilizce dersi “Classroom Rules” ünitesiyle başlar ve şu detayları içerir:

Asking for permission
Can/May I come in/go out?
— Yes, you can.
— Sure/Of course.
— Sorry, not right now.

Making simple requests
Give me the book, please.
— Sure/Of course.
— Here you are.
— Say that again, please.,

Telling someone what to do
Be quiet, please.
Clean/Look at the board, please.
Go back your place, please.
Open the window, please.
Open/close the door, please.
Please come in.
The pencil, please.

Naming numbers
Numbers from 1 to 50.

eraser,-s
join
leave
pencil case, -s
pencil sharpener, -s
ruler, -s
stay
take
turn on/off

1️⃣2️⃣ sayfadan oluşan ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 8️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, 8️⃣ dakikada ana hatlarıyla yazılı olarak özetlenebilir, sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Aramıza katılmak için lütfen e-posta veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®