{sistemYES!} İnkılâp Tarihi 12-1 XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, tarih dersinde çok rahat uygulanmaktadır: Kronolojik bağlam, konular arası ilişki, özetleme, pekiştirme.

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 12. sınıfta “XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya” ünitesiyle başlar ve şu detayları içerir:

1. Mustafa Kemal’in Hayatı: Ailesi, Bir Önder Yetişiyor, Fikir Hayatını Etkileyen Gelişmeler
2. XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti: Sosyal Durum, Siyasi Durum, Ekonomik Durum
3. I. Dünya Savaşı (1914-1918) : I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın Gelişimi, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Cephelerde Osmanlı Devleti, Savaş Sona Ererken, I. Dünya Savaşı’nda Anadolu
4. Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) : Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Maddeleri ve Uygulanması, Mondros Ateşkes Anlaşması’na Yönelik Tepkiler, Yeni Bir Dünya Hayali, Barışa Son Veren Barış.

Diğer detaylar

1918’e kadar Mustafa Kemal’in hayatı, XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin genel durumu, I. Dünya Savaşı’na neden olan gelişmeler, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler, Mondros Ateşkes Anlaşması ve Anadolu’nun İtilaf Devletleri tarafından işgali, I. Dünya Savaşı sırasında ABD’nin rolü, Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri’nin çıkar çatışmaları, I. Dünya Savaşı’nı bitiren barış antlaşmaları.

Anahtar Kavramlar

Ateşkes anlaşması, Barış antlaşması, Dünya barışı, Dünya savaşı, İtilaf Devletleri, İttifak Devletleri, Manda ve Himaye, Meşrutiyet, Silahlanma yarışı, Sömürgecilik, Tehcir.

3️⃣6️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 8️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, her konu 8️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Aramıza katılmak için lütfen e-posta veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®