{sistemYES!} İnkılap Tarihi 12-2 Millî Mücadele

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, okul derslerinin tamamında, hızlı okuma, detayları fark etme, konular arası bağlantıları kurma, özetleme, soruları anlama ve çözümleme hedeflenerek başarıyla kullanılmaktadır.

12. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. ünite, “Millî Mücadele” şu detayları içerir:

1) İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadeleye Hazırlık
2) Büyük Millet Meclisi’nin Açılması (23 Nisan 1920)
3) Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)
4) Millî Mücadelede Doğu ve Güney Cepheleri
5) Millî Mücadelede Batı Cephesi
6) Mudanya’dan Lozan’a

Ne Öğreneceğim:
Türk milletinin işgallere karşı tepkisini ve örgütlenme çabaları,
Kurulan yararlı ve zararlı cemiyetler,
Düzenlenen kongreler,
Millî Mücadele’de öne çıkan kişiler,
Misak-ı Millî,
BMM’nin açılması ve yeni bir devletin kuruluşu,
Millî Mücadele’deki cepheler ve antlaşmalar,
Lozan Barış Antlaşması.

Anahtar Kavramlar:
Direniş, dostluk antlaşması, işgal, millî egemenlik, millî marş, millî mücadele, misak-ı millî, sine-i millet, ulusal ajans, ulusal meclis.

4️⃣4️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 1️⃣1️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, 1️⃣6️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Aramıza katılmak için lütfen e-posta (zi@zekaistasyonu.com) veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®