{sistemYES!} İnkılap Tarihi 8-2 Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, LGS (8. sınıf) İnkılap Tarihi dersinde, hızlı şekilde okuma, daha kolay anlama, kronolojik bağlam, konular arası ilişki, özetleme, pekiştirme hedeflenerek başarıyla kullanılmaktadır.

LGS (8. sınıf) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. ünite, “Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” şu detayları içerir:

2.1. I. Dünya Savaşı’na Yol Açan Gelişmeler
2.2. Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı: Osmanlı Devleti’nin savaşa girme nedenleri, Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler (Kafkas cephesi, Kanal cephesi, Çanakkale cephesi, Hicaz-Yemen cephesi, Irak cephesi, Suriye cephesi), Ermeni Sorunu, I. Dünya Savaşı’nın Sonu
2.3. İşgal Yıllarında Anadolu
2.4. Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye: Millî cemiyetler, Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler, Millî varlığa düşman cemiyetler, Milletin ordusu: Kuvâ-yı Milliye
2.5. İstiklâl Yolculuğu: Mustafa Kemal Samsun’da, Millî şuur uyanıyor: Havza Genelgesi, İstiklal meşalesi: Erzurum Kongresi, Millî iradenin sesi: Sivas Kongresi, Temsil heyetinin zaferi: Amasya Görüşmeleri, Millî mücadelenin sesi: İrade-i Milliye Gazetesi
2.6. Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misak-ı Millînin Kabulü: Millî mücadelenin kalbi Ankara, Bir milletin yemini: Misak-ı Millî (28 Ocak 1920), İstanbul’un işgali ve Mebusan Meclisi’nin dağıtılması, Büyük Millet Meclisi’nin açılması
2.7. Büyük Millet Meclisi’ne Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar
2.8. Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması.

4️⃣0️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 8️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, 1️⃣6️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Aramıza katılmak için lütfen e-posta veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®