{sistemYES!} Kimya 10-1 Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, kimya dersinde, konuyu çabuk kavramak, bütünleyici şekilde öğrenmek ve pratik yollarla pekiştirebilmek için başarıyla kullanılmaktadır.

YKS ortak müfredatında yer alan 10. sınıf kimya dersi, “Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar” ünitesiyle başlar ve dört alt konuyu içerir:
1) Kimyanın Temel Kanunları
2) Mol Kavramı
3) Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
4) Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

Ünitede şu anahtar kavramlara yer verilmiştir: Analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim.

Yaklaşık 4️⃣0️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 8️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, 1️⃣6️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Zeka İstasyonu ®