{sistemYES!} Kimya 11-1 Modern Atom Teorisi

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, kimya dersinde, konuyu çabuk kavramak, bütünleyici şekilde öğrenmek ve pratik yollarla pekiştirebilmek için başarıyla kullanılmaktadır.

11. sınıf kimya dersi “Modern Atom Teorisi” ünitesiyle başlar ve beş bölümden oluşur:

1) Atomun Kuantum Modeli
2) Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri (Nötr Atomların Elektron Dizilimleri ile Periyodik Sistemdeki Yerleri Arasındaki İlişki)
3) Periyodik Özellikler (Periyodik Özelliklerdeki Değişim Eğilimleri)
4) Elementleri Tanıyalım (Elementlerin Periyodik Sistemdeki Konumu ile Özellikleri)
5) Yükseltgenme Basamakları (ve Elektron Dizilimleri)

Anahtar Kavramlar

Atom, Atom modeli, Aufbau Prensibi, Değerlik elektronu, Değerlik orbitali, Elektronegatiflik, Elektron dizilimi, Elektron ilgisi, Enerji düzeyi (Katman), Hund Kuralı, İyonlaşma enerjisi, Kuantum sayıları, Küresel simetri, Orbital (Dalga fonksiyonu), Pauli İlkesi, Periyodik sistem, Teori, Yörünge, Yükseltgenme basamağı.

8️⃣0️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 1️⃣6️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, her bölüm 8️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Aramıza katılmak için lütfen e-posta veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®