{sistemYES!} Kimya 12-1 Kimya ve Elektrik

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, kimya dersinde, konuyu çabuk kavramak, bütünleyici şekilde öğrenmek ve pratik yollarla pekiştirebilmek için başarıyla kullanılmaktadır.

12. sınıf kimya dersi “Kimya ve Elektrik” ünitesiyle başlar ve altı bölümden oluşur:

1. İndirgenme – Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı: İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri, Redoks Tepkimelerinin Tanınması, Yükseltgen ve İndirgen Madde, Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi, İyonik Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi, Redoks ve Elektrik, İstemli ve İstemsiz Redoks Tepkimeleri.
2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler: Elektrot ve Elektrolit, Yarı Hücre ve Hücre.
3. Elektrot Potansiyelleri: Standart Elektrot Potansiyeli, Metallerde Aktiflik, Redoks Tepkimelerinin İstemliliği ve Elektrot Potansiyelleri, Hücre Potansiyelini Etkileyen Faktörler ve Nernst Denklemi, Derişim Hücreleri.
4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi: Pil Gerilimi ve Ömrü, Piller.
5. Elektroliz: Elektrik ve Madde İlişkisi, Elektrolizin Nicel Yorumu, Elektrolizin Nitel Yorumu.
6. Korozyon: Metalik Özelliklerin Kaybolması, Korozyondan Korunma.

6️⃣0️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 1️⃣2️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, her bölüm 8️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Aramıza katılmak için lütfen e-posta veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®