{sistemYES!} Matematik 10-1 Sayma ve Olasılık

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, her derste olduğu gibi lise matematiğinde de başarıyla kullanılmaktadır.

10. sınıf matematik dersi, YKS müfredatında da yer alan “Sayma ve Olasılık” ünitesiyle başlar ve şu detayları içerir:

A) Sıralama ve Seçme
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplama, n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplama, sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözme, dönel (dairesel) permütasyon örnekleri, n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplanması, kombinasyon kavramının alt küme sayısı ile ilişkilendirilmesi, Pascal üçgeni, binom açılımı.

B) Basit Olayların Olasılıkları
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramları, olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar.

Yaklaşık 5️⃣0️⃣ sayfada işlenen bu konular, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 1️⃣0️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, 1️⃣6️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir, sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Zeka İstasyonu ®