{sistemYES!} Matematik 11-1 Trigonometri

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, matematik dersinde, tanım ve ispatı kavramak, üniteler arası bağlantıları kurmak, özetlemek ve bellekte daha uzun süre tutabilmek için kullanılmaktadır.

11. sınıf matematik dersi Trigonometri ünitesiyle başlar ve iki alt konu işlenir:
1) Yönlü Açılar
2) Trigonometrik Fonksiyonlar

Bu konularda şu detaylara yer verilir

Yönlü Açı, Açı Ölçü Birimleri, Trigonometrik Fonksiyonlar, Kosinüs Teoremi, Sinüs Teoremi, Trigonometrik Fonksiyonların Periyodu, Trigonometrik Fonksiyon Grafiklerini Yorumlama, Trigonometrik Fonksiyonların Ters Fonksiyonu.

Trigonometrinin Kullanım Alanları

Köprü, bina ve yol yapımında kısaca inşaat sektörü ve mimaride trigonometriden yararlanılır.

Astronomide gök cisimleri arasındaki mesafenin ölçümünde, navigasyon ve GPS sistemlerinde, dağların zirve yüksekliklerinin hesaplanmasında trigonometri kullanılır.

Fizikte optik uygulamaları ve dinamik problemleri trigonometri yardımıyla çözülür.

Trigonometri denizcilikten mühendisliğe birçok alanda kullanılır.

Yaklaşık 6️⃣4️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 1️⃣2️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, konular 8️⃣’er dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Zeka İstasyonu ®

Kaynak: MEB kitabından yararlanılmıştır.