{sistemYES!} Sosyal Bilgiler 6-1 Biz ve Değerlerimiz

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, okul derslerinin tamamında, hızlı okuma, detayları fark etme, konular arası bağlantıları kurma, özetleme, soruları anlama ve çözümleme hedeflenerek başarıyla kullanılmaktadır.

6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1. ünite, “Biz ve Değerlerimiz” şu detayları içerir:

1) Toplumdaki rollerim
2) Bizi “biz” yapanlar
3) Kır çiçekleri gibiyiz rengarenk
4) Bir elin nesi var iki elin sesi var
5) Hak, özgürlük, sorumluluk

NELER ÖĞRENECEĞİZ?

1) Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini,
2) Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz etmeyi,
3) Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgulamayı,
4) Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılmayı,
5) Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini öğreneceğiz.

3️⃣4️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 8️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, 1️⃣6️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Aramıza katılmak için lütfen e-posta (zi@zekaistasyonu.com) veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®