{sistemYES!} Sosyal Bilgiler 7-1 İletişim ve İnsan İlişkileri

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, okul derslerinin tamamında, hızlı okuma, detayları fark etme, konular arası bağlantıları kurma, özetleme, soruları anlama ve çözümleme hedeflenerek başarıyla kullanılmaktadır.

7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1. ünite, “İletişim ve İnsan İlişkileri” şu detayları içerir:

• İletişime Başlıyorum
• Çevremle İletişim Kurabiliyorum
• Dünyayı Evimize Getiren Kutu: Televizyon
• Düşünüyorum, Düşündüğümü Açıklıyorum
• Doğru Bilgi Alırsak Gelişiriz
• Benim Hayatım, Benim Özelim

Bu ünitede,
Özgürlük ve sorumluluk gibi değerlerle iletişim ve medya okuryazarlığı gibi becerilerin öğrenciler tarafından edinilmesi,
İletişimi etkileyen tutum ve davranışların analiziyle kendi tutum ve davranışlarımızın sorgulanması,
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanmak,
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışmak,
İletişim kanalının (TV, İnternet, akıllı telefonlar vb.) bireyler arasındaki iletişimi ve toplumsal olarak da kültürü nasıl değiştirdiği,
İletişim araçlarından yararlanırken haklarımızı kullanmak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek,
Özel hayatın gizliliği, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve doğru bilgi alma hakkı ile kitle iletişim özgürlüğü arasındaki ilişki ele alınır.

2️⃣6️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 8️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, 1️⃣6️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Aramıza katılmak için lütfen e-posta veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®