{sistemYES!} Tarih 10-1 Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, tarih dersinde çok rahat uygulanmaktadır: Kronolojik bağlam, konular arası ilişki, özetleme, pekiştirme.

YKS ortak müfredatında yer alan 10. sınıf tarih dersi, “Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi” ünitesiyle başlar ve altı konuyu içerir:

1) 1072-1308 yılları arasındaki başlıca siyasi gelişmeler
2) Oğuz göçleri ve Anadolu
3) Anadolu’nun ilk fatihleri
4) Anadolu’nun Türkleşmesi
5) Haçlılar karşısında Türkler
6) Anadolu’da Moğol istilası.

Bu konularda şu detaylar ele alınır:

Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörler, Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkileri, Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sebep ve sonuçları, Moğol istilasının Anadolu’da meydana getirdiği siyasi, sosyal ve kültürel değişim.

Yaklaşık 3️⃣5️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 1️⃣2️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, 1️⃣8️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Zeka İstasyonu ®