{sistemYES!} Tarih 11-1 Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, tarih dersinde çok rahat uygulanmaktadır: Kronolojik bağlam, konular arası ilişki, özetleme, pekiştirme.

11. sınıf tarih dersi, Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) ünitesiyle başlar ve beş konuyu içerir:

1) 1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler
2) Uzun Savaşlardan Diplomasiye
3) Avrupa’da din Savaşlarından Modern Devlete
4) XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde ve Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri
5) Fetihlerden Savunmaya

Bu konularda şu detaylara yer verilir

• XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimleri
• Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı’nın rolü
• Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkileri
• XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin, Batı ve Doğu siyaseti.

Kavramlar

Otuz Yıl Savaşları, Modern Devlet, Kalyon, Kutsal İttifak, Diplomasi, Sömürgecilik, Mütekabiliyet, Millî Monarşi, Konjonktürel İttifak, Stratejik Tehdit.

3️⃣8️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 8️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, her konu 8️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Aramıza katılmak için lütfen e-posta veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®