{sistemYES!} Türk Dili ve Edebiyatı 10-1 Giriş Ünitesi

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde de rahatlıkla ve başarıyla kullanılmaktadır.

YKS müfredatına dahil olan, hem sayısal hem sözel tüm öğrenciler için kilit derslerden Türk Dili ve Edebiyatı, 10. sınıfta “Giriş” ünitesiyle başlar ve şu detayları içerir:

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi, Türk edebiyatının tarihi dönemleri, Türkçenin tarihi gelişimi. Metin ve türle ilgili açıklamalar, metni anlama ve çözümleme, anlatım biçimi, düşünceyi geliştirme yolları, ana düşünce, yardımcı düşünceler, ki’lerin ayrı ya da birleşik yazılma nedenleri, noktalama işaretlerinin kullanım amaçları, sert ünsüzlerin yumuşaması…

2️⃣0️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 8️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, 1️⃣6️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Zeka İstasyonu ®