{sistemYES!} Türk Dili ve Edebiyatı 12-1 Giriş Ünitesi

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde de rahatlıkla ve başarıyla kullanılmaktadır.

12. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi “Giriş” ünitesiyle başlar ve şu detayları içerir:

Okuma (edebiyat ile felsefe arasındaki ilişki, edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki, dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler, ilk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri), Yazma, Sözlü İletişim.

Ayrıca

Dil bilgisi bölümünde kelimede anlam ile imla ve noktalama konusu, metin ve türle ilgili açıklamalar, öğretici metin, nesnel anlatım, metni anlama ve çözümleme, anlatım biçimi, düşünceyi geliştirme yolları, ana düşünce, yardımcı düşünceler, gerçek, mecaz ve terim anlamlı kelimeler, noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçları, “A metni ile B metnini edebiyatın felsefe ile ilişkisini ele alışları yönüyle karşılaştırınız”, metnin konusu ile dil ve anlatım özellikleri, eş anlamlı kelimeler, birleşik kelimelerin bitişik veya ayrı yazılma nedenleri, yazımı yanlış olan kelimeler, “cümlelerde altı çizili kelime gruplarının cümleye kattığı anlam”, deyimler, gerçek, yan ve mecaz anlamlı kelime veya kelime grupları, “Aşağıdaki yargılardan hangisi parçada anlatılanları destekler niteliktedir?”, boş bırakılan yere farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?”, Bu parça ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?, gibi soru kalıpları.

2️⃣4️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 8️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, 1️⃣6️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Aramıza katılmak için lütfen e-posta veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®