{sistemYES!} Türk Dili ve Edebiyatı 12-2 Hikâye

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, okul derslerinin tamamında, hızlı okuma, detayları fark etme, konular arası bağlantıları kurma, özetleme, soruları anlama ve çözümleme hedeflenerek başarıyla kullanılmaktadır.

12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 2. ünite, “Hikâye” şu detayları içerir:

Anahtar kavramlar: Hikâye, küçürek (minimal) hikâye, iç konuşma, gösterme, anlatma, betimleme, öyküleme.

Ne Öğreneceğim: 1960 sonrası Türk edebiyatındaki hikâye anlayışı, küçürek (minimal) hikâyelerin özellikleri, kelimede anlam ile imla ve noktalama.

Metindeki kelimelerin anlamlarını kullanıldıkları cümlelerin bağlamından hareketle tahmin etmek, metindeki işitsel ögeler, örtük ifadeler, kahramanın ruh hâli ile zaman ve mekân arasındaki ilişki, anlatım biçimi, anlatım teknikleri, cümlelerde altı çizili kelimelerin yerine hangi kelimeleri getirirseniz cümlenin anlamında bir değişme olmaz, parçada geçen noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçları, “gerçekçi bakış açısı”, “modernist anlayış”, “bilinç akışı, iç konuşma, geriye dönüş gibi anlatım teknikleri”, metnin temel çatışması, metnin tema ve konusu, metindeki kişiler, zaman ve mekan unsurlarının özellikleri, metnin hangi bakış açısıyla yazıldığı, mecaz anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, ikilemeler (dil bilgisi), gösterme tekniği (metinde), gerçek anlamın dışında kullanılmış kelimeler (dil bilgisi), kesme işareti (noktalama), ünlem işareti (noktalama).

3️⃣6️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 1️⃣2️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, 1️⃣8️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Aramıza katılmak için lütfen e-posta (zi@zekaistasyonu.com) veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®