{sistemYES!} Türkçe 3-1 Birey ve Toplum

Türkçe dersinde, metni anlayarak okuma (yazma, izleme) ve analizini yapma becerileri üzerine çalışılır.

Türkçe dersi 3. sınıfta “Birey ve Toplum” ünitesiyle başlıyor ve şu detaylara yer veriliyor:

Metnin noktalama işaretlerine dikkat edilerek okunması, kelimelerin anlamlarını tahmin etmek ve sözlük oluşturmak, metnin konusunu ve ana fikrini (duygusunu) belirlemek, metne uygun başlıklar önermek, hikâye unsurlarını belirlemek, eş anlamlı kelimeler, şırıl şırıl – vızır vızır gibi “yansıma” örnekleri.

Yaklaşık 3️⃣0️⃣ sayfada işlenen konular (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri #sistemYES! ile 1️⃣0️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, 1️⃣0️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir, ilerleyen zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.