{sistemYES!} Türkçe 8-2 Millî Mücadele ve Atatürk

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, LGS (8. sınıf) Türkçe dersinde, konuyu kolayca anlamak, özetlemek ve kalıcı öğrenmek için başarıyla kullanılmaktadır.

LGS (8. sınıf) Türkçe dersi 2. tema, “Millî Mücadele ve Atatürk” şu detayları içerir:

1. Metinden hareketle ilgili soruları yanıtlayınız, okuduğunuz metnin hikaye haritasını çıkarınız, metindeki “örneklendirme, benzetme ve karşılaştırma” cümlelerini bulunuz, metinde geçen zarf-fiilleri bulunuz, zarf-fiillerin aldığı eki karşılarına yazınız.

2. Metnin tür özelliklerini yazınız (metinde ne anlatılmıştır, öznel yargılar, yazarın düşüncelerini kanıtlama yoluna gidip gitmediği, yazarın amacı, yazarın alanında uzman olup olmadığı, metnin türü…), özdeyişler, sunum planı, cümlelerde geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyiniz, terim anlamlı kelimeler, yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıkları.

3. Verilen anlamlarla sözcükleri eşleştiriniz, deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz, metinde geçen geçiş ve bağlantı ifadelerini belirleyerek anlatıma olan katkısını yazınız.

4. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz, şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz, cümlede geçen (örneğin) “ağır basmak” sözcük öbeğinin cümleye kattığı anlamı yazınız, cümlelerin hangisinde neden-sonuç cümlesi kullanılmıştır, verilen dizelerdeki “fiilimsinin türce özdeşi” hangi seçenekte doğru verilmiştir.

3️⃣4️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 8️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, 1️⃣6️⃣ dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Aramıza katılmak için lütfen e-posta veya DM yollayınız.

Zeka İstasyonu ®